hengsten, stallions, jumping, team nijhof

De goedgekeurde kwpn hengst Floris (v. Quality Time) was dubbel foutloos en 8e na de barrage in twee fraaie ritten met Zoi Snels.