Team Nijhof wil met dit persbericht uw aandacht vestigen op het feitelijk gegeven dat er (rietjes) sperma van haar hengsten (waaronder de hengst Heartbreaker doch niet beperkt tot deze hengst) verhandeld wordt door (zich als) verkopers (uitgevende) dewelke hiertoe niet over de vereiste hoedanigheid van verkoper beschikken. Naar aanleiding van de vele veilingen dewelke georganiseerd worden, heeft Team Nijhof moeten ontdekken dat er nakomelingen van haar hengsten (waaronder Heartbreaker) geboren worden bij fokkers dewelke voor de desbetreffende merrie nooit sperma aangekocht hebben. Er wordt aldus (rietjes) sperma verkocht door individuen dewelke zich niet als rechtmatige eigenaar noch verdeler van dit sperma kunnen uitgeven en bijgevolg geen rechtsgeldige verkoop met als voorwerp het sperma van de hengsten van Team Nijhof kunnen afsluiten. Immers, de verkoop van andermans zaak is nietig en een nietige verkoop kan geen rechtsgevolgen veroorzaken. Laat de aandachtige fokker hiermede gewaarschuwd zijn, aldus de advocaat van Team Nijhof.
Voor de volledigheid verduidelijkt Team Nijhof dat zij de hengst Heartbreaker in haar bezit sinds 1989 en dat er van deze hengst nooit losse rietjes sperma verkocht werden noch dat zij ooit enige tussenpersoon in de handel gemandateerd heeft om dit wel te doen. Bijgevolg en indien er u in het verleden dan wel in de toekomst losse rietjes sperma aangeboden werden/worden (van de hengst Heartbreaker) dan kan u er zeker van zijn dat deze losse rietjes sperma niet afgerekend werden bij Team Nijhof. De kwestieuze rietjes zijn niet “in de handel” en kunnen derhalve niet het voorwerp uitmaken/uitgemaakt hebben van een geldige koop/verkoopsovereenkomst. Team Nijhof zal zich genoodzaakt zien u als fokker aan te spreken in betaling van het verschuldigde dekgeld.
Team Nijhof betreurt ten zeerste deze maatregel te hebben moeten nemen en realiseert zich dat er slechts enkele fokkers fraude trachten te plegen en/of gepleegd hebben met het voormelde sperma en dit op een doorzichtige en aldus traceerbare wijze. Team Nijhof vertrouwt er op dat het merendeel van de fokkers eerlijk en ter goeder trouw handelt.
Indien u vragen zou hebben of meer informatie behoeft na het lezen van dit artikel nodig ik u uit om vrijblijvend contact opnemen met Team Nijhof.

Met vriendelijke groet,
Team Nijhof
Kulsdom 9
7274 EG Geesteren
Netherlands
Tel: +31-545481259
Fax: +31-545481271

email: info@team-nijhof.com